வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2020

ராஜ யோகம்-செல்லம்-படக்கதை_comics Pdf Times

 

இந்த தீபதீருநாளிலிருந்து எல்லோருக்கும் #ராஜயோகம் தான்

செல்லம்-ராஜ யோகம்-படக்கதை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கால வேட்டையர்_ஜம்போ காமிக்ஸ் விமர்சனம்

  ஜம்போ காமிக்ஸ் சீஸன் :3 புக்:7 ஆக வெளியிடப்பட்டுள்ள நூல் கால வேட்டையர்.. தலைப்பே கதையை விவரித்து விடுகிறது.. முன் அட்டையில் தீயின் மத்தியி...