Tuesday, 30 January 2018

மீட்பின் வரலாறு புண்ணியவான்களும் புண்ணியவதிகளும்...பாகம் -3 யூதித்

வணக்கம் நண்பர்களே..இது மீட்பின் வரலாறு மூன்றாம் பாகம். யூதித் என்கிற தீரமிகு பெண்ணின் வரலாறு இந்தக் கதை மூலம் அறியக் கிடைக்கிறது. விவிலியம் கூறும் நல்மாந்தர்கள் வரிசையில் இந்த யூதித் சிறப்பான வீரமிகு பெண்ணாகக் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறார். அவரது வரலாற்றை அறிய கதைக்குள் புகலாமா? 


No comments:

Post a Comment

அர்ஸ் மேக்னா-புகழ்

இனிய வணக்கங்கள் தோழமை உள்ளங்களே...பேட்ட, விஸ்வாசம் படங்களின் ரிலீஸ் இன்று பட்டையைக் கிளப்க் கொண்டிருக்கும் வேளையில் நண்பரது முயற்சியில் மு...