உழைக்கும் பெண்களுக்கு - நாட்டின் கண்களுக்கு!!!

வணக்கங்கள்!
பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்கிற அருமையான வைர வரிகளுக்கு சொந்தங்களே!  தங்கள் பணிகள் எவை என்றாலும் இந்த அடிப்படை சட்டங்கள் தங்களுக்கு மிக அதிகமான பாதுகாப்பை நல்குவனவாக அமைகின்றன! "தோழி " இதழில் தென்பட்ட மிக முக்கியமான இவ் விஷயம் தங்கள் அனைவருக்கும் உதவக் கூடிய ஒன்றாக அமைந்து இருப்பதாக என் மனதிற்கு பட்டதால் தங்களுக்கு இந்த பக்கங்களின் ஸ்கேன் இங்கே வழங்கி இருக்கிறேன் தோழிகளே! தங்களுக்கு எவ்விதத்திலாவது இத்தகவல்கள் பயனுள்ளவையாக அமைந்து இருப்பின் மகிழ்ச்சி! பாராட்டுக்கள்  தோழி இதழுக்கு!!

மகப் பேறு  நல சட்டம் நன்றிகள் சாஹா! 

Comments

Popular posts from this blog

கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ் குமார்!!!!

அறிவுக்கு நூறு கேள்வி பதில்கள்!!!!

ருத்ராட்சம் - இலவசம்!!!