Monday, 3 March 2014

திகிலில் ஒரு அட்டை...ஹீ! ஹீ! ஹீ!

சும்மா!!! 

No comments:

Post a Comment

IND-23-25-அபயக்குரல் ஆணை-ப்ளாஷ் கார்டன்-ஜேம்ஸ் ஜெகன்

இனிய வணக்கங்கள் தோழமை நெஞ்சங்களே... 1986ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பரபரப்பூட்டிய ப்ளாஷ் கார்டனின் சாகஸம் அபயக்குரல் ஆணை..அபயக்குரல் என்றாலே கெஞ்சு...