Friday, 22 May 2015

வாழ்ந்தது போதுமா? _017_1972_veera kesari Magazine from Sri Lanka

வணக்கம் நண்பர்களே!
வீரகேசரியின் வாழ்ந்தது போதுமா என்கிற சித்திரக் கதையினை சந்ரா அவர்களது கைவண்ணத்தில் இரசித்திருப்பீர்கள்! அதன் முந்தைய தொடர்ச்சி
http://johny-johnsimon.blogspot.in/2015/04/0161972veera-kesari-magazine-from-sri.html பதிவில் வாசிக்கலாம்! அதன் பின்னர்...
தொடரும்....

No comments:

Post a Comment

மலர்_24_இதழ்_33_3.00_ தளபதி சதி_வேதாளர்_இந்திரஜால் காமிக்ஸ்_அலெக்ஸ்சாண்டர்

ஹாய் ஆல்... இது இந்திரஜால் காமிக்ஸ் நேரம்.. இப்போது தளபதி சதியை உங்களுக்கு வழங்க முன்வந்து தானே கைபேசி வழி ஒளி வருடல் செய்து முயற்சித்தி...