நல்லவன்@கெட்டவன்

இவன் நல்லவன் என்று
மற்றோர் உரைக்கையில்
புனிதர் கிரீடத்தைத்
தலையில் சுமந்து
எளிமையின் முகமூடியை
முகத்தில் அழுத்திக் கொண்டு
அய்யோ பாவம் அப்பாவி
ஒருவனின் புகழ்ச்சி இது
என்னுமோர் எண்ணம்
நொடியின் கீற்றுப்
பொழுதினில் தோன்றி
மறைவதைப் புன்னகைப்
புதைகுழியில் பிடித்துத்
தள்ளி மிதித்து மூடிப்
புன்முறுவல் வழிக்கிறேன்
யான்! ஆழ்ந்த என்  
மனதின் இருளிலோ
என் மிருகம்
பிரியாணி கிடைத்தது
போன்று என்னுள்ளே

இளித்துச் சிரிக்கிறது! Comments

Popular posts from this blog

கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ் குமார்!!!!

அறிவுக்கு நூறு கேள்வி பதில்கள்!!!!

ருத்ராட்சம் - இலவசம்!!!