வாழ்ந்தது போதுமா? _003_1972

this part of story was published on 21.10.1972. credits veeraksari magazine. 
bye! part 04 will come after sun day leave as same as the comics published in veerakesari. every sun day not published.

Comments

Popular posts from this blog

கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ் குமார்!!!!

அறிவுக்கு நூறு கேள்வி பதில்கள்!!!!

ருத்ராட்சம் - இலவசம்!!!