Saturday, 24 January 2015

வாழ்ந்தது போதுமா? _003_1972

this part of story was published on 21.10.1972. credits veeraksari magazine. 
bye! part 04 will come after sun day leave as same as the comics published in veerakesari. every sun day not published.

No comments:

Post a Comment

மலர்_24_இதழ்_33_3.00_ தளபதி சதி_வேதாளர்_இந்திரஜால் காமிக்ஸ்_அலெக்ஸ்சாண்டர்

ஹாய் ஆல்... இது இந்திரஜால் காமிக்ஸ் நேரம்.. இப்போது தளபதி சதியை உங்களுக்கு வழங்க முன்வந்து தானே கைபேசி வழி ஒளி வருடல் செய்து முயற்சித்தி...