வாழ்ந்தது போதுமா? _008_1972_veera kesari Magazine from Sri Lanka

 இது வரை _ சிறையில் இருந்த சிங்காரத்தை சிக்கலின்றி தப்ப வைக்கிறாள் ஒரு மாது. பின் சிங்காரத்தை சிங் என மாற்றி தாஸ் என்பவரோடு வேறெங்கோ அனுப்பி வைக்கிறாள். எதற்கு? தொடர்ந்து வாசியுங்கள்....

Comments

Popular posts from this blog

கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ் குமார்!!!!

அறிவுக்கு நூறு கேள்வி பதில்கள்!!!!

ருத்ராட்சம் - இலவசம்!!!