Wednesday, 17 December 2014

ஆண்டவனே! ஆதியும் அந்தமும் அற்ற ஆண்டவனே!

நன்றிகள் கல்கி இதழுக்கே! என்றும் அன்புடன் ஜானி 


2 comments:

மலர்_24_இதழ்_33_3.00_ தளபதி சதி_வேதாளர்_இந்திரஜால் காமிக்ஸ்_அலெக்ஸ்சாண்டர்

ஹாய் ஆல்... இது இந்திரஜால் காமிக்ஸ் நேரம்.. இப்போது தளபதி சதியை உங்களுக்கு வழங்க முன்வந்து தானே கைபேசி வழி ஒளி வருடல் செய்து முயற்சித்தி...