ஆண்டவனே! ஆதியும் அந்தமும் அற்ற ஆண்டவனே!

நன்றிகள் கல்கி இதழுக்கே! என்றும் அன்புடன் ஜானி 


Comments

John Simon C said…
நல்வரவு ஜி!

Popular posts from this blog

கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ் குமார்!!!!

அறிவுக்கு நூறு கேள்வி பதில்கள்!!!!

ருத்ராட்சம் - இலவசம்!!!