வியாழன், 19 ஜனவரி, 2023

ரங் லீ பதிப்பக வெளியீடுகளின் அட்டவணை

 (Book Number) Title MRP


1.2 மர்ம இராட்சதர்கள் 100

1.3 மாய அரியணை 100

1.4 மரணத்துடன் ஒரு திருமணம் 100

1.5 மூடுபனி அசுரன் 100

1.6 அசுர சிகிச்சை 100

1.7 மரண பார்வை 100

1.9 பச்சைமலை மாந்திரீகன் 100

1.10 டாக்டர் ஃபூ மன்சூவின் மாய முகமூடி 100

1.11 புதைந்த நீதி 100

1.12 கொலைகார பிணம் 100

1.13 மறை நிலை எத்தன் 100

1.14 மர்ம கிரகத்தின் மாய மனிதன் 100

1.15 ஜீன் ஆட்ரீ - மோதும் புகரூ 100

1.16 ஆஸ்வால்ட்! 100

1.17 ஜீன் ஆட்ரீ - துடிக்கும் துப்பாக்கிகள் 125

1.18 குட்டி பனிமனிதன் மீட்ட கிறிஸ்துமஸ் 100

1.19 வாம்பி - கோரமாவின் வன்மம் 100

2.1 பறக்கும் பானம் 100

3.1 மறையும் மனிதர்கள் 60

4.1 ஜன்னல் சீதைகள் 125

நரஸிம்மாஷ்டகம் 100

டிஸாஸ்டிரஸ் டாக்டர் டிட்சி 1 40

டிஸாஸ்டிரஸ் டாக்டர் டிட்சி 2 70

டிஸாஸ்டிரஸ் டாக்டர் டிட்சி 3 80

ரங் லீ பதிப்பக வெளியீடுகளின் அட்டவணை

 (Book Number) Title MRP 1.2 மர்ம இராட்சதர்கள் 100 1.3 மாய அரியணை 100 1.4 மரணத்துடன் ஒரு திருமணம் 100 1.5 மூடுபனி அசுரன்...