வியாழன், 10 ஜூன், 2021

தருகிறேன் எனை நான்!_ஜானி சின்னப்பன்

 


பறந்திட சிறகுகள் தருகிறேன்.. அறிந்ததை சொல்வாயா கிளியே?


விரிந்திட வானைத் தருகிறேன்..
தெரிந்ததை சொல்வாயா மேகமே?

சலசலக்க இலைகள் தருகிறேன்..
புரிந்ததை சொல்வாயா மரமே?

தெளிந்திட நதியைத் தருகிறேன்..
கலக்கமதைத் தெளிவியேன்
நீரே..

இறைத்திட சோழிகள் தருகிறேன்..
புதிரொன்றை விடுவிப்பாயா
கடலே?

ஆக்ஸிஜனாய் என்னையே தருகிறேன்..
எனை எரித்தே அவள் எங்கேயென தேடிச் சொல் காற்றே..

தினம்தினம் தவிப்பதைக் காட்டிலும் இன்றெனை ஈந்தவள் நிலை
அறிய அனுமதி இயற்கையே..

பூக்கள் இறைந்து கிடக்கும் அப்பாதையெங்கிலும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளின்
படபடப்புக்கள்...

ஆளரவமற்ற அமைதியின் கணங்களில் மின்மினிப் பூச்சிகளின் ஒளி நடனங்கள்..

கிளம்புகிறேன் அதோ தெரியும் திசையில்லாப் பேராழியில் வழியில்லாப் பெரும்
பாதைதனில் அவள் தடம் தேடுமொரு யுத்த கணம் பூத்திருக்கிறது..

இப்பயணத்தில் என் சுயம் இழக்கவும் நான் தயார்தான்.. முழுச் சம்மதம்..
நீ தயாரா இறையே?!
எப்பாடுபட்டேனும் மீட்டுக் கொள்கிறேன் அவள் நினைவையே..

_ஜானி சின்னப்பன்


திங்கள், 7 ஜூன், 2021

நிம்மதிப் பொழுதுகள்..ஜானி சின்னப்பன்

 

தத்தித் தாவிப் போகுமந்த தவளையை வியப்பாய் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் நான்.. 

தொலைவில் அதோ கேட்குது 

ஒரு இரயிலின் சிக்குபுக்கு சிக்குபுக்கு..

மேலே வானில் வெள்ளைக் கொக்குகளின் கூரானதொரு அணிவகுப்பு... 

படபடக்கும் சின்னஞ்சிறு இறக்கையோடொரு வண்ணத்துப்பூச்சி என்னைத் தாண்டிப் பறக்கிறது.. 

காற்றிலெங்கும் பூக்களின் வாசம்.. பெரியவனானாலும் மறந்து போய் விடக்கூடாதென் இளமைப் பருவத்தின் இனிய நினைவுகளை... 

_ஜானி சின்னப்பன்

தருகிறேன் எனை நான்!_ஜானி சின்னப்பன்

  பறந்திட சிறகுகள் தருகிறேன்.. அறிந்ததை சொல்வாயா கிளியே? விரிந்திட வானைத் தருகிறேன்.. தெரிந்ததை சொல்வாயா மேகமே? சலசலக்க இலைகள் தருகிறேன...