செவ்வாய், 15 மார்ச், 2016

விவிலிய சித்திரக் கதைகள் வரிசை: 09 - சாமுவேல்

இறைவனின் ஆசீர்  உங்களை  நிரப்பட்டும்...
1 கருத்து:

031_காத்திருக்கும் உலகம்_இயேசு கிறிஸ்து_விவிலிய சித்திரக்கதை வரிசை

 அன்பு நண்பர்களே, இன்று எங்கள் திருமண வாழ்வின் 17 ஆண்டுகள் நிறைவு தினம். வாழ்க்கையின் எத்தனை சோதனைகளையும் வென்றெடுக்க துணை ஒன்று வாழ்வில் இர...